ČESKÁ LÍPA

Více oblastí

Čas do ukončení výzvy:
Aktivní
Termín:
Od: 11. 03. 2024
Do: 25. 03. 2024 (25.03.2024)
Místo:
Česká Lípa
Max. výše dotace:

Oblast podpory a podmínky podpory:

I. Dotace na podporu celoroční činnosti sportovních organizací vykazujících v členské základně 
sportovce do 19 let

(finanční objem 10 000 000 Kč, maximální výše dotace  v jednotlivém případě 2 100 000 Kč a zároveň pro jednotlivého žadatele a jeden druh sportu 1 100 000 Kč)

II. Dotace na realizaci sportovních soutěžních akcí pořádaných na území města Česká Lípa 

(finanční objem  500 000 Kč, maximální výše jednotlivé dotace poskytované na oficiální sportovní soutěže je stanovena na 100 000 Kč; v případě sportovních akcí, které nejsou pořádány pod záštitou celostátních sportovních svazů a jsou tak soutěžemi neoficiálními či  hobby, a jejichž účastníky jsou převážně neregistrovaní sportovci, je maximální výše jednotlivé dotace stanovena na 30 000 Kč)

III. Dotace na podporu výrazné reprezentace kolektivu dospělých

(finanční objem 3 200 000 Kč, max. pro 3 žadatele, maximální výše jednotlivé dotace 1 500 000 Kč)

IV. Dotace na podporu sportovních kolektivů a vrcholových sportovců jednotlivců v kategorii dospělých 

(finanční objem  1 250 000 Kč, maximální výše jednotlivé dotace je stanovena na 10 000 Kč u žadatele – sportovního kolektivu, který v rámci své činnosti nevyvíjí pohybové aktivity, 100 000 Kč u vrcholových sportovců jednotlivců a 300 000 Kč u sportovních kolektivů)

V. Dotace na podporu sportovců jednotlivců v kategorii dospělých, veteránů a neregistrovaných dospělých sportovců 

(finanční objem  50 000 Kč, maximální výše jednotlivé dotace je stanovena na 15 000 Kč)