Dotační podpora sportu v Ústeckém kraji pro rok 2021

24.03.2021
Neaktivní

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN

V Ústeckém kraji právě probíhá sběr žádostí o dotaci v programech Ústeckého kraje. Určitě Vás zajímá jaké  to jsou. Základními programy, do kterých je možné předložit žádost jsou programy s názvy SPORT 2021 a Podpora financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji na rok 2021. Co si ale pod jednotlivými názvy představit?

SPORT 2021

 • Celková alokace: 2.000.000 Kč
 • Termín pro předložení žádosti: 2. 4. 2021
 • Kdo může žádat: právnické osoby s hlavní činností zamřenou na sport
 • Minimální výše dotace: 10.000 Kč
 • Maximální výše dotace: 50.000 Kč
 • Minimální spoluúčast žadatele: 30%
 • Na co lze projekty zaměřit? Maximálně na 2 body z níže uvedených okruhů:
  • Pořádání sportovních akcí dětí a mládeže mezinárodního, republikového a regionálního významu v Ústeckém kraji.
  • Sportovní soustředění pro děti a mládež.
  • Reprezentace dětí a mládeže Ústeckého kraje na sportovních akcích v ČR a zahraničí – účast na soutěžích (nezahrnuje náklady na pravidelnou přípravu).
  • Materiálně technické vybavení sportovních organizací se zaměřením na děti a mládež.
  • Sportovní činnost a aktivity handicapovaných.

 Podpora financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji na rok 2021

 • Zde je zasílení programu jasně zúženo a klub, který může předložit žádost musí splňovat tři níže uvedené podmínky:
  • V současnosti vykazuje vysokou sportovní výkonnost, jeho jednotlivá družstva startují v nejvyšších soutěžích ČR a to jak družstva mládežnická, tak „A“ týmy dospělých.
  • Je nebo byl účastníkem Evropských klubových pohárů, či nadnárodních soutěží.
  • Splňuje podmínku zcela zásadní, že se jedná o kolektivní sport, který je zařazen mezi olympijské sporty a v mládežnických kategoriích spadá do systému finanční podpory od příslušného sportovního svazu a to formou Akademií, Sportovních středisek (SpS) a Sportovních center mládeže (SCM).

Výše uvedené programy jsou více než zajímavé a určitě stojí za to se nad předložením žádosti minimálně zamyslet. S tím ostatním Vám můžeme pomoci třeba my. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Váš tým

DOSPORTU.CZ