HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

7 dotačních programů

Čas do ukončení výzvy:
Aktivní
Termín:
Od: 17. 11. 2023
Do: 30. 11. 2023 (30.11.2023)
Místo:
Hlavní město Praha
Max. výše dotace:

Oblast podpory a podmínky podpory:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/sport_a_telovychova/program_podpory_sportu_pro_rok_2024.html