HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PRAHA 2022 - programy na podporu sportu a tělovýchovy

13.10.2021
Po termínu

Hlavní město Praha vyhlásilo dotační programy na rok 2022 s předpokládanou celkovou alokací ve výši 373 milionů Kč. Předložit žádost můžete do 7 oblastí a výše podpory může být až 50 milionů Kč v závislosti na vybraném programu. Bližší informace k vyhlášenému dotačnímu programu naleznete níže.

Závěrečný termín pro předložení žádosti: 31. 10. 2021

Vyhlášené dotační programy:

 • Opatření I.: Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže
  • neinvestiční dotační program pro rozvoj výkonnostního soutěžního sportu dětí a mládeže ve věku od 6 do 18 let určený především pražským sportovním svazům
 • Opatření II.: Investice do sportovního zařízení
  • podpora výstavby, technického zhodnocení sportovních zařízení, popřípadě pořízení projektové dokumentace pro budoucí provedení staveb
  • žadatelem může být buď vlastník zařízení nebo výhradní provozovatel s dobou užívání na minimálně dalších 5 let 
 • Opatření III.: Provoz sportovního zařízení
  • podpora sportovních zařízení, která jsou přístupná veřejnosti a zároveň musí sloužit k pravidelné organizované sportovní a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže
  • žadatel může být výhradním provozovatelem sportovního zařízení s dobou užívání na minimálně dalších 2 let
 • Opatření IV.: Sportovní akce
  • podpora jednorázových sportovních akcí, konaných na území hlavního města Prahy
 • Opatření V.: Sport pro všechny
  • podpora organizovaných dlouhodobých a pravidelných aktivit v nesoutěžních sportovních odvětvích, pro osoby ve věku do 18 let a nad 65 let - aktivity, které přispívají ke zdravému životnímu stylu a aktivnímu trávení volného času
 • Opatření VI.: Sportovní činnost handicapovaných
  • podpora sportovních klubů působících v oblasti sportu handicapovaných
 • Opatření VII.: Stroje a sportovní potřeby
  • podpora rozšíření a obnova vybavenosti sportovních zařízení na území hlavního města Prahy stroji pro úpravu sportovních povrchů a rozšíření vybavenosti sportovními potřebami nezbytnými ke sportovnímu výkonu (investiční program - pořízení nového majetku

Maximální výše dotace:

Opatření

Max. podíl HMP na způsobilých nákladech projektu

Výše minimálních požadovaných nákladů na 1 projekt Maximýlní výše dotace pro jednoho žadatele
Opatření I.: Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže do výše 100% 100.000 Kč 50.000.000 Kč
Opatření II.: Investice do sportovního zařízení do výše 80%

500.000 Kč

15.000.000 Kč

Opatření III.: Provoz sportovního zařízení do výše 100%

50.000 Kč

3.000.000 Kč

Opatření IV.: Sportovní akce do výše 80% 50.000 Kč

2.000.000 Kč

Opatření V.: Sport pro všechny do výše 100% 50.000 Kč

1.000.000 Kč

Opatření VI.: Sportovní činnost handicapovaných do výše 100% 50.000 Kč

1.000.000 Kč

Opatření VII.: Stroje a sportovní potřeby do výše 80% 50.000 Kč

250.000 Kč

V případě zájmu o bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Martin Hanoušek

DOSPORTU.CZ