Město Liberec vyhlásilo dotační program na podporu sportu

12.03.2021
Neaktivní

Město Liberec našlo ve svém rozpočtu 8.000.000 Kč na pomoc sportovním klubům v jejich činnosti, kdy předpokládá podporu ve výši 1.000 Kč na sportovce ve věku do 19 let. Vzhledem k aktuální pandemické situaci se však v letošním roce nedostane na podporu sportovních akcí.

A co nám tedy program č. 6.1 - Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže říká:

  • celková alokace programu: 8.000.000 Kč
  • předložení do 24.3.2021
  • max. výše dotace 1.000 Kč/sportovec
  • na co lze použít dotaci: osobní výdaje, drobný dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek, nákup materiálu, nákup služeb
  • povinná příloha 1: popis projektu
  • povinná příloha 2: čestné prohlášení o počtu členů k 28.2.2021 - rok narození 2002 a mladší
    • způsob povinné přílohy - čestné prohlášení o počtu členů: buď vyšším tělovýchovným orgánem (svaz) nebo čestným prohlášením žadatele s doložením jmenného seznamu členů s rozpisem pravidelných trénink
  • povinná příloha 3: čestné prohlášení de minimis (v příloze e-mailu) - po potvrzení prosím naskenovat

Chtěli byste předložit žádost, ale nevíte si se zpracováním rady? Neváhejte se na nás obrátit, s přípravou projektové žádosti vám pomůžeme a vy tak budete moc hodit veškeré starosti za hlavu.

Váš tým

DOSPORTU.CZ