NSA vyhlásila dotační program na podporu sportovních klubů v obcích do 3 tis. obyvatel: KABINA 2021

15.07.2021
Po termínu

Po delší době se nám objevil další program, tentokrát investiční. NSA vyhlásila dotační program pro sportovní kluby se sídlem v obci do 3 tis. obyvatel s názvem:

KABINA 2021

Účel výzvy:

 • zajistit rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3 tis. obyvatel v ČR a to prostřednictvím:
 • technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí
 • výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí
 • vybudováním bezbariérových přístupů do sportovního zařízení

Oprávněný žadatel:

 • Územní samosprávný celek do 3 tis. obyvatel (včetně) – obec (viz přehled ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112021)
 • Svazky obcí,
 • Kraje,
 • Příspěvkové organizace obcí,
 • Příspěvkové organizace krajů,
 • Spolky,
 • Obecně prospěšné společnosti,
 • Ústavy,
 • Školské právnické osoby,
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazky,
 • Obchodní společnosti 100% vlastněné obcemi a kraj..

Výše dotace:

 • minimálně: 100.000 Kč
 • maximálně: 800.000 Kč

Finanční spoluúčast:

 • povinná finanční spoluúast žadatele o dotaci musí činit min. 20% z celé akce
 • v rámci povinné spolu účasti žadatele o dotaci, který není obcí, musí být min. 10% z akce hrazeno obcí, na jehož katastrálním území se předmět podpory nachází, maximálně však do výše 100.000 Kč

Zajímá-li vás více informací, neváhejte se na nás obrátit.

Váš tým DOSPORTU.CZ